Martin T27

הגדרת כרסום לפרייזר יכול להיות אתגר לא פשוט. זה לא המקרה עם ה-T27 בעל מסך המגע. חישוב הכלי המובנה מאפשר להגדיר כירסומים מורכבים עם הטיית הציר בזמן קצר מאוד. טווח ההטייה הרחב של +46 מעלות מהווה יתרון חיוני בביצוע עבודות אלו.

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה