Hebrock F5

Hebrock F5

נתונים טכניים:

עובי קנט עד 3 מ”מ

גובה עבודה 8-50 מ”מ

אורך מינימלי 160 מ”מ

מהירות עבודה 7 מ/דקה

זמן חימום מיכל דבק עליון גרגירים 3.5 דקות

 

כרסום מקדים, קיצוץ קדמי אחורי, כרסום עליון תחתון, ציקלינה רדיוס, כרסום פינות, ציקלינה שטוחה ומברשות.