Hebrock K37

Hebrock K37

נתונים טכניים:

עובי קנט עד 3 מ”מ (אופציה עד 8 מ”מ)

גובה עבודה 8-60 מ”מ

אורך מינימלי 200 מ”מ

מהירות עבודה 10 מ/דקה

זמן חימום מיכל דבק עליון גרגירים 5 דקות

 

כרסום מקדים, קיצוץ קדמי אחורי, כרסום עליון תחתון גס, כרסום עליון תחתון עדין, ציקלינה רדיוס, כרסום פינות, ציקלינה שטוחה, מברשות וחירוץ.