ייבוש UV

תעלת ייבוש - 2 נורות UV
תעלת ייבוש - 3 נורות UV
תעלת ייבוש - 8 נורות UV