Robopaint LSPM600 – צביעת פרופילים

profile-sprayer

אופציה: פריקה אוטומטית למתקן ייבוש

 •  מערכת צביעה אוטומטית, הנשלטת ע"י לוח בקרה
 •  זרוע הצביעה מצוידת בשישה אקדחים הניתנים להטיה וכיוון באופן ידני.
 • הפעלה / ניתוק של האקדחים דרך לוח הבקרה.
 • עם המכונה מקבלים משאבה ושישה אקדחים.
 • הפעלת האקדחים להתזה נעשית באופן אוטומטי ע"י סורק, המודד את אורך הלוח.
 • מהירות צביעה 10-15 מ'/לדקה
 • ניתן לצבוע שלושה צדדים בו זמנית.
 • רוחב צביעה מקסימאלי 300 מ"מ,
 • גובה עבודה מקסימאלי 300 מ"מ.
 • צריכת אויר 700-900 ליטר לדקה.
 • מידות כלליות של המכונה 6500x2300x2200 מ"מ
 • משקל המכונה 1000 ק"ג
 • אופציה למכונה: מערכת סינון אוויר או מים