Robopaint SPD2500B – צביעת דלתות

robopaint-doors

מכונת המיועדת לצביעת חלקי ריהוט ודלתות. המכונה מצוידת במתקן אחיזה מסתובב כפול [קרוסלה]. המערכת מצוידת בשני סוגי מתקני אחיזה, אחד לדלתות והשני לחלקי ריהוט. אפשרות צביעת דלתות באופן אוטומטי עם אפשרות סיבוב הדלת וצביעת שני הצדדים בסבב אחד. בזמן צביעת הדלת בתוך התא, מתבצעת העמסת הדלת הבאה. ניתן לצבוע בו זמנית עד 3 חלקי ריהוט, תלוי בגודל הפריט. בזמן צביעת החלקים בתוך התא, מתבצעת העמסת החלקים המיועדים לצביעה. תכנות המכונה מתבצע באמצעות מחשב מסך נגיעה [TOUCH]. יש צורך בהזנת גודל החלקים המיועדים לצביעה. מערכת התכנות מאפשרת בחירה של מגוון אפשרויות צביעה ובנוסף שיטות צביעה ייחודיות המותאמות לסוג העבודה
תא הצביעה:
 • התא הינו תא לחץ סטרילי, המצויד במערכת פילטרים עליונה המזרימה אויר מסונן לתוך התא.
 • יניקת האויר וסינונו מתבצע ע"י יניקה תחתונה ואחורית ומצוידת בפילטרים יבשים, הניתנים להחלפה בקלות.
מערכת הצביעה:
 • מערכת צביעה אוטומטית, הנשלטת ע"י מערכת CNC.
 • זרוע הצביעה מצוידת בארבעה צירי תזוזה, כולל הטית האקדח באופן אוטומטי.
 • הזרוע מצוידת בשלשה אקדחים, אחד ללא הטיה ושניים בהטיה משותפת.
 • ניתן לשלוט על צביעה של קנטים, ידיות אינטגרליות וכו'.
 • עם המכונה מקבלים משאבת צבע אחת ושלושה אקדחים.
 • מערכת הצביעה בנויה משתי מערכות עצמאיות היכולות לפעול כל אחת בנפרד.
 • מערכת ניקוי אוטומטית לראשי האקדחים.
נתונים טכניים ונתוני עבודה:
 • רוחב צביעה מקסימאלי 1000 מ"מ, כולל קנטים. 1200 מ"מ לא כולל קנטים.
 • אורך צביעה מקסימאלי 2400 מ"מ, כולל קנטים. 2600 מ"מ לא כולל קנטים.
 • גובה עבודה מקסימאלי 150 מ"מ.
 • מהירות תנועת אקדח 0-1800 מ"מ/ לשניה.
 • צריכת אויר 700-900 ליטר לדקה.
 • מידות כלליות של המכונה 4500x2400x2500 מ"מ
 • משקל המכונה 2,200 ק"ג