KDT KS332

נתונים טכניים:
–          מידת חיתוך אורך מקסימאלי – 3100 מ"מ
–          מקסימום גובה מסור – 120 מ"מ
–          מקסימום פתיחת תפסניות – 120 מ"מ
–          גובה שולחנות עבודה – 985 מ"מ
–          חיתוך גובה מקסימאלי – 100 מ"מ [5 פלטות]

נתונים כלליים:
–          מנוע ראשי – 20 כ"ס
–          מנוע מסור פוריץ – 3 כ"ס
–          גובה המסור מתכוונן אוטומטי לפי גובה החיתוך ומספר הפלטות
–          לחצן עליון נפתח לפי מידה באופן אוטומטי
–          החלפת מסורים מהירה
–          ביטול פעולת פוריץ דרך לוח הבקרה
–          מנוע BRUSHLESS לתנועת עגלת המסור מ- 1-105 מ/לדקה.
–          דחפן תפסניות מונע ע"י מנוע BRUSHLESS מקסימום מהירות 85 מ/לדקה
–          לחצן צד כפול

ציוד נלווה המגיע עם המכונה:
–          להב ראשי 400 מ"מ  [ אופציה 450 מ"מ]
–          מסור פוריץ קוטר 200 מ"מ [טרפז]
–          8 תפסניות
–          תפסניות מאסביות במיוחד [ כפולות]
–          3 שולחן  אויר  2050 X 620 מ"מ עם גלגלים בקצה השולחן לעבודה קלה בהעמסה ופריקה. שולחן אמצעי מצויד במפסק הפעלת עבודה וחירום.
–          מפוח אויר ראשי לשולחנות אויר
–          שולחן המכונה מצופה כרום למניעת שריטות בפלטות.
–           10  מסילות גליליות בחלק האחורי של המכונה
–          מחשב PC עם מסך ″19 [מסך TOUCH]
–          תפסניות המכונה גדולות במיוחד ומאפשרות הוצאת החומר בסיום חיתוך מחוץ לקו הניסור. הדבר מאפשר המשך פעולה רציפה של מחזור החיתוך וכמובן הגנה על ידי העובד.

נתונים חשמליים :
–          מתח 380, 50 הרץ, 31 KW

שאיבה:
–          אחד ראשי 180 מ"מ קוטר
–          שניים עליונים מעל קו החיתוך  100 מ"מ קוטר כל אחד.
–          אחד בעגלת המסור 100 מ"מ קוטר
–          מהירות שאיבה נדרשת 30 מ/לדקה
–          צריכת שאיבה נדרשת 5200 m/3    לשעה

תוכנות המחשב מתורגמת לעברית
תוכנת אופטימיזציה במחשב המכונה.