מתקני ייבוש לאחר צביעה

מתקני ייבוש לחלקי ריהוט בשני דגמים:מתקן 20 מדפים

– מתקן מדפים מתקפלים במרווחים של 40 מ"מ (20 מדפים במתקן)
– מתקן מדפים מתקפלים במרווחים של 60 מ"מ (18 מדפים במתקן)

מתקן קפיץ

 המתקנים מצוידים במדפים המתקפלים כלפי מעלה בעזרת מנגנון קפיץ המאפשר את הנחת חלקי הריהוט הצבועים ללא חשש שהצבע יפגע.