Hebrock Top 2000

 

·         מכונה אוטומטית בעלת גלגלים בתוך השולחן
·         לוח בקרה תחתון עם שעון דיגיטאלי לטמפרטורה
·         כושר הדבקה מ- 0.4 עד 3 מ"מ
·         מיכל דבק עליון עם פתיחה וסגירה אוטומטית ללא ציפוי טפלון.
·         זמן חימום כ- 6 דקות, המיכל מתחיל לעבוד אוטומטית כשהדבק חם
·         מערכת קיצוץ קדמי ואחורי עם מנוע במהירות 1800 סל"ד
·         מערכת כרסום עליון תחתון אם אפשרות לכרסום רדיוס בעלת 2 מנועים
·         18,000 סל"ד.
·         כל המכונה מצוידת בשעונים מכאניים לשמירה על מידות קבועות.
·         כל הכיוונים של המערכות נמצאים מחוץ לקבינה לנוחות מרבית ע"י  המפעיל למעט שינוי כרסום עם רדיוס או ללא רדיוס.
·         מכסה כיסוי למכונה שנפתח רק כשהמנועים אינם עובדים
·         נקודת שאיבה מרכזית
·         מהירות הזנה 10 מטר לדקה
·         גובה מקסימאלי 50 מ"מ
·         אורך פלטה מינימאלי 300 מ"מ
·         רוחב פלטה מינימאלי 70 מ"מ