Hebrock AKV 3005 DK-F

 

–          מכונת קנטים לקנט לייזר עד  0.4-3  מ"מ, P.V.C.
–          הדבקת לייסטים עץ עד 8 מ"מ ופורניר ע"י מיכל דבק  EVA.
–          כיוונים קדמיים, קלה להפעלה, שינוי עבודה מקנט לקנט בשניות ספורות.
–          מהירות עבודה 10 מ' לדקה.
–          מידות מינימום לעבודה 190 מ"מ אורך, 80 מ"מ רוחב.
–          גובה עבודה 50 מ"מ. [אופציה ל-60 מ"מ]
–          צריכת חשמל 13.8 קו"ש
–          מידות המכונה – 1400X5000 מ"מ
–          משקל המכונה 1550 ק"ג.

נתונים טכניים:
–          כיוון עובי קנט ע"י ידית בחזית המכונה עם שעון בורר.
–          מערכת שימון אוטומטית למכלולים הנעים.
–          תנור דבק עליון, חימום מהיר 4-5  דקות.
–          מערכת חימום מיוחדת להדבקת קנט לייזר.
–          הפעלה אוטומטית לגליל הדבק (מתג לביטול הפעלה אוטומטית)
–          קלפות סגירה למיכל דבק פניאומאטיות.
–          גלגל אחיזה לגליל הקנט גדול, מותאם לגלילי קנטים PVC גדולים במיוחד.
–          גלגל מוביל פניאומאטי לקנט עד 3 מ"מ.
–          נורית ביקורת מרחק לכניסת חלקי עבודה.
–          כרסום מקדים המצויד בשני כרסומי יהלום גובה 45 מ"מ.
–          קיצוץ קדמי אחורי ע"י משור מנוע תדר גבוה 18000 סל"ד.
–          כרסום עליון תחתון ע"י כרסום צורני (סכינים מתחלפות) מנוע 18000 סל"ד.
–          שינוי כרסום רדיוס או ישר דרך לוח הבקרה.
–          תחנת כרסום ועיגול פינות (CORNER ROUNING) ע"י כרסום צורתי , מנוע : 18,000 סל"ד.
–          תחנת ציקלינה שטוחה עם פיקוד פניאומאטי מלוח הבקרה
–          תחנת ציקלינה רדיוס עם פיקוד פניאומאטי מלוח הבקרה.
–          מברשות
–          הנעת חלקים ע"י שרשרת תחתונה וגלגלי לחיצה עליונים.
–          פתח יציאת שאריות עץ גדולות.
–          משטח גלילים ניפתח (תמיכה לחלקים גדולים).
–          פתח שאיבה קוטר 120 מ"מ.
–          תחנת פיקוד עליונה פשוטה לתפעול הכוללת, לוח בקרה עליון ממוחשב המפקד על כל מערכות
–          המכונה ( TOUCH SCREEN  ).