Hebrock AKV 3003 DK

AKV 3003DK

–          מכונת קנטים להדבקת קנט בגליל עד 3 מ"מ ואפשרות הדבקת עץ מאסיבי עד 8 מ"מ.
–          כיוונים קדמיים, קלה להפעלה, שינוי עבודה מקנט לקנט בשניות ספורות.

נתונים טכניים:
–          כיוון עובי קנט ע"י ידית בחזית המכונה עם שעון בורר.
–          מהירות הזנה 10 מ' לדקה.
–          מערכת שימון אוטומטית למכלולים הנעים.
–          תנור דבק עליון,חימום מהיר4-5 דקות.
–          מינימום אורך הדבקה 190 מ"מ.
–          מינימום רוחב הדבקה 80 מ"מ.
–          גובה הדבקה מקסימאלי 45 מ"מ. [אופציה ל-60 מ"מ]
–          הפעלה אוטומטית לגליל הדבק (מתג לביטול הפעלה אוטומטית)
–          קלפות סגירה למיכל דבק פניאומאטיות.
–          גלגל אחזקה לגליל הקנט גדול.
–          גלגל מוביל פניאומאטי לקנט עד 8 מ"מ.
–          נורית ביקורת מרחק לכניסת חלקי עבודה.

מנגנוני המכונה:
–          קיצוץ קדמי אחורי ע"י משור מנוע תדר גבוה 18000 סל"ד.
–          כרסום עליון תחתון ע"י כרסום צורתי (סכינים מתחלפות) מנוע 18000 סל"ד.
–          תחנת CORNER ROUNING (לעיגול פינות)
–          תחנת ציקלינה שטוחה.
–          שינוי מהירות אלקטרוני(אינוורטר).
–          הנעת חלקים ע"י שרשרת תחתונה וגלגלי לחיצה עליונים.
–          מפתח יציאת שאריות עץ גדול במיוחד.
–          משטח גלילים ניפתח (תמיכה לחלקים גדולים).
–          פתח שאיבה קוטר 120 מ"מ.
–          תחנת פיקוד עליונה פשוטה לתפעול.