Polyboard – תוכנת ארגזת

 • Polyboard הינה תוכנת עיצוב וייצור אינטראקטיבית, המבוססת על הקונספט השיטתי הבלעדי לחברה המפתחת.
 • Polyboard תומכת במגוון רחב של מבני ארונות, סגנונות חומרים דינמיים, ורשימות שיטות עבודה ומעדכנת את הארונות בזמן אמת.
 • בזמן עריכת הארונות, Polyboard מציירת מחדש את הארון בדו-מימד ובתלת-מימד ומעדכנת את רשימת החיתוך והעבודות הנדרשות בהתאם ל:
  - מידות הארון, כולל שיפועים ופינויים.
  - מבני המחיצות (מחיצות אנכיות ומדפים), הדלתות והמגירות.
  - שיטת הבניה: עליון מעל לדפנות, דפנות מעל לעליון, חיבור משותף, גב מחורץ, חפיפות, קידוחים, קידוחים קבועים (שיטה 32) ועוד...
  - החומרים, הקנטים וסגנון המסגרת של כל אחד מרכיבי הארון.
 • Polyboard תומכת בחיבורים פרמטריים, ועורכת רשימת פרזול (חומרה) כללית כמו גם תכנית עבודה (קידוחים, חירוצים וכרסומים) עבור כל אחד מחלקי הארון.
 • פונקציית היצוא (Post-Processor) של Polyboard מתאימה לרוב סוגי מכונות ה-CNC
 • Polyboard מאפשרת ייצוא של רשימת חיתוך הניתן להתאמה לכל סוגי מסורי הגשר

תצוגה דו-מימדית ותלת-מימדית2D & 3D Views

Polyboard מציגה את כל המבטים הדו-מימדיים האפשריים לארון (עליון, תחתון, צד...), ובנוסף, רינדור תלת-מימדי בהתאם לצבעי החומר והטקסטורות. פונקציית הרינדור התלת-מימדי הבנויה ב-Polyboard מציעה מספר מבטים מוגדרים מראש, ומספר כלי תקריב (זום) וסיבוב, המסייעים להגעה לתוצאה המיטבית לתצוגה תלת מימדית Polyboard מציעה בנוסף גם יצוא ל-DXF תלת-מימדי המתאים לרוב תוכנות ה-CAD כגון AutoCAD, Draftsight, Sketchup וכו'..


שיפועים ופינוייםSlopes and Unboxings

עם Polyboard ניתן לעצב:
 • ארונות משופעים, עם מספר שיפועים בכל חלק של הארון
 • פינויים לקורות בכל חלקי הארון

רשימות חיתוך

רשימות החיתוך המופקות מ-Polyboard מחושבות בזמן אמת ולוקחות בחשבון את החומרים שנבחרו, את החריגות שהוגדרו ואת עובי הקנט שנבחר. רשימות החיתוך מיוצאות הן לתוכנת OptiCut והן בפורמט טקסט המתאים לרוב תוכנות האופטימיזציה.

סגנון חומריםMaterial Styles

Polyboard תומכת ברשימת סגנון חומרים דינמית: סגנון חומרים מגדיר חומר שונה לכל רכיב בארון. לאחר בחירת סגנון חומרים שונה מהרשימה, הארון מתעדכן מיידית עם סגנון החומרים החדש. התהליך זהה גם לסגנון הקנטים.

שיטות בניה

Polyboard תומכת ברשימת שיטות בניה אינטראקטיבית: שיטת בניה מגדירה את כל הגדרות ההרכבה הצורניות והמכניות של הארון. שיטת בניה מגדירה גם כן האם הגב פנימי, חיצוני או מחורץ, קובע את ערכי החפיפה או ההפסקה בין החלקים ומגדירה את סוגי המחברים והפרזול. Manufacturing Methods

עריכה אינטראקטיבית

בכל רגע נתון לאחר שהארון בנוי ניתן ללחוץ על כל אחד מחלקי הארון ולערות את המידות, התאמות הקישור, המבנה הפנימי, להוסיף פעולות מיוחדות, לשנות את הקנטים באופן פרטני וכו'.

יצוא למכונות CNC

מערכת היצוא של Polyboard מתאימה לרוב מכונות ה-CNC. Polyboard מיצאת DXF פרמטרי, כמו גם קבצים למכונות Homag, Biesse, SCM, Excitech, KDT, Felder, Vitap ועוד...
גרסאות הדגמה